Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

Tóm tắt Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT

Ban hành Chương trình tiếng Nhật thực hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành ngày 28/12/2018.

Chương trình được thiết kế theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong đó Bậc 1 yêu cầu:

– Nghe: Theo dõi và hiểu được lời nói khi diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận và xử lý thông tin; Hiểu được những đoạn hội thoại ngắn, cấu trúc rất đơn giản với tốc độ nói chậm và rõ ràng về các chủ đề cơ bản liên quan đến bản thân, trường, lớp học;

– Nói: Nói hoặc trả lời được các câu hỏi đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc; Mô tả được người nào đó, nơi họ sống và công việc của họ;

– Đọc: Hiểu được các đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học như bản thân, gia đình, trường, lớp;

– Viết: Viết lại được các từ đơn và các văn bản ngắn được trình bày ở dạng in chuẩn;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2019.

Xem online