Ứng dụng lượng giác trong giải toán Đại số – giải tích

Trong nhiều bài toán về chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, giải phương trình, hệ phương trình, tìm giới hạn của dãy số …chúng ta có thể giải được một cách “đẹp đẽ” bằng phương pháp lượng giác. Sau đây là một số cách đặt và bài toán minh họa.


Xem online