Giáo án vật lí lớp 12 chương trình cơ bản

Giaoan.link chia se đến quý thầy cô giáo tập giáo án vật lí lớp 12 cả năm – chương trình cơ bản. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.


Xem giáo án online


Tiết 1: CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ §1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (Tiết 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức – Nêu được định nghĩa của dao động, dao động tuần hoàn, dao động điều hòa – Viết được biểu thức của phương trình của dao động điều hòa giải thích được các đại lượng trong phương trình – Nêu được dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. 2. Về kĩ năng – Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản và nâng cao trong SGK hoặc SBT vật lý 12. 3. Về thái độ – Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC – Chuẩn bị một con lắc lò xo treo thẳng đứng – Chuẩn bị các hình vẽ về con lắc lò xo nằm ngang. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) 3. Bài mới * Tiến trình giảng dạy Hoạt động 1: Dao động cơ (10 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung – Lấy ví dụ về dao động trong thực tế mà hs có thể thấy từ đó yêu cầu hs định nghĩa dao động cơ. – Lấy một con lắc đơn cho dao động và chỉ cho hs dao động như vậy là dao động tuần hoàn – Dao động tuần hoàn là gì? – Kết luận – Theo gợi ý của GV định nghĩa dao động cơ. – Quan sát và trả lời câu hỏi của GV – Định nghĩa dao động tuần hoàn (SGK) – Ghi tổng kết của GV I. Dao động cơ 1. Thế nào là dao động cơ? Dao động cơ là chuyển động là chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng. 2. Dao động tuần hoàn – Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ (vị trí cũ và hướng cũ) sau những khoảng thời gian bằng nhau. – Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao động điều hòa