Thứ Bảy, 23 / 03 / 2019
Home >> Bài giảng powerpoint >> PPT Mĩ thuật >> Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 4 bài 25 vẽ tranh chủ đề trường em

Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 4 bài 25 vẽ tranh chủ đề trường em

Giaoan.link chia sẻ Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 4 bài 25 vẽ tranh chủ đề trường em. Nội dung ngắn gọn, template powerpoint phù hợp, dễ dàng chỉnh sửa nội dung. Sau đây là bản định dạng pdf xem online. Mời bạn tải file powerpoint ở link bên dưới.


Xem online bản pdf


Bài ngẫu nhiên

Powerpoint mĩ thuật 5 tiết 9 tạo hình với lá

BÀI GIẢNG POWERPOINT MĨ THUẬT 5 Tiết 9 – Tạo hình với lá Giaoan.link chia …