Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 27 đề tài môi trường

Giaoan.link chia sẻ bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 27 Vẽ tranh đề tài môi trường. Mời các bạn tham khảo, tải file định dạng ppt tại link phía dưới.


Xem bài giảng bản pdf


Lôùp 5 – Baøi 27: VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI MOÂI TRÖÔØNG I- MỤC TIÊU: – HS hiểu biết hơn về môi trường và ý nghĩa của môi trường với cuộc sống sống. – HS biết cách vẽ và vẽ được tranh có nội dung về môi trường. – HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. II- CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY – HỌC: GV: – Bài vẽ của HS năm trước. Hình gợi ý cách vẽ. HS: – Tranh ảnh về môi trường. – Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu… III- CÁCHOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Oån ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ: duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 3. Giôùi thieäu baøi môùi HĐ1: Quan sát, nhận xét – GV giới thiệu tranh ảnh về môi trường và gợi ý: + Không gian sống xung quanh chúng ta? + Môi trường xanh-sạch-đẹp có t/d gì? + Cần làm gì để bảo vệ môi trường? – GV tóm tắt: – GV y/c HS nêu 1 số nội dung về bảo vệ môi trường? HĐ2: Cách vẽ – GV y/c HS nêu các bước vẽ tranh: – GV hướng dẫn ở bộ ĐDDH. HĐ3: Thực hành – GV nêu y/c vẽ bài. – GV bao quát lớp nhắc nhở HS vẽ hình ảnh phải rõ nội dung…vẽ màu theo ý thích. – GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K, G… HĐ4: Nhận xét, đánh giá – GV chọn 4 ĐếN 5 bài (K, G, Đ, CĐ) để n.xét. – GV gọi 2 đến3 HS nhận xét. – GV nhận xét bổ sung. * Dặn dò: – Về nhà quan sát lọ, hoa, quả… – Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy, màu… – HS quan sát và trả lời câu hỏi: + Có đồi núi, ao hồ, kênh rạch, cây cối, nhà cửa, bầu trời… + Bảo vệ sức khoẻ cho con người. + Như thu gom rác, trồng cây, bảo vệ rừng, làm sạch nguồn nước… – HS lắng nghe. + Vệ sinh trường lớp, bỏ rác đúng nôi qui định… – HS trả lời: B1: Tìm và chọn nội dung đề tài. B2: Vẽ hình ảnh, hình ảnh phụ. B3: Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. B4: Vẽ màu. – HS quan sát và lắng nghe. – HS vẽ bài. – Tìm và chọn nội dung theo cảm nhận riêng. – Vẽ màu theo ý thích. – HS đưa bài lên để n.xét. – HS nhận xét về nội dung, hình ảnh màu… – HS lắng nghe. – HS lắng nghe dặn dò: