Bộ tài liệu học tiếng anh kỹ thuật

Tài liệu học tiếng anh kỹ thuật này hoàn toàn bằng tiếng anh. Do đó để đọc được nó đòi hỏi bạn có chút kiến thức về tiếng anh (ít ra là trình độ sơ cấp). Những tài liệu bằng tiếng anh nói chung rất chi tiết, biên soạn kỹ càng và kiến thức bạn thu lượm được từ nó vô cùng hữu ích. Bạn biết đấy, trong các ngành kỹ thuật hiện nay, đa phần là các thuật ngữ bằng tiếng anh. Vì thế với tài liệu này giúp ích cho các bạn học chuyên ngành về khoa học kỹ thuật. Để học tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật đòi hỏi bạn phải kiên trì và có sự đam mê, không phải một sớm một chiều mà thành công. Bạn nên học và thực hành đi đôi với nhau nhằm giúp bạn hứng thú và nhớ lâu hơn.

Bộ tài liệu học tiếng anh ngành kỹ thuật này gồm bộ Technical English và Technical English của Longman rất nổi tiếng, bạn có thể tham khảo tại trang web tại đây.

Bộ tài liệu gồm 8 phần, mỗi phần 200MB (link tải mediafire), nguồn tài liệu từ: tailieutudonghoa.com.