Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 4 năm 2018-2019

Giaoan.link chia sẻ đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 4 năm học 2018-2019 (tham khảo). Mời các bạn tham khảo, tải về ôn tập cho các em học sinh. Đề thi được thiết kế theo thông tư 22 của Bộ GD&ĐT.


Xem đề thi toán lớp 4

Luện thi toán lớp 4

PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC S INH Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng câu 1 và câu 2: 1. Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km là: a. 8 000 m b. 80 000 dm c. 800 000 m d. 80 000 000 m 2. Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là: a. 24 cm b. 126 cm c. 135 cm d. 720 cm 3. Nối số đo ở cột A với số đo ở cột B sao cho phù hợp: A B 7m² 20cm² • • 70200cm² 7m² 2dm² • • 70020cm² 4. Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm : Một hình bình hành có diện tích m2, chiều cao là m. Cạnh đáy tương ứng của hình bình hành đó là………. 5. Ghi dấu so sánh vào ô trống: 3 km2 300 000 m2 7 m2 7000 dm2 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:. – Góc nhọn lớn hơn góc tù – Góc nhọn bé hơn góc vuông – Góc vuông bằng góc bẹt 7. Tính: + = …………………………………………………………………………. – = …………………………………………………………………………. × = …………………………………………………………………………. : = ………………………………………………………………………….. 8. A. Tìm x: B. Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần: = dm; dm; dm; dm 9. Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên? Giải 10. Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn và bé hơn . Giải