Giáo án đại số lớp 9 cả năm

Giaoan.link chia sẻ giáo án đại số lớp 9 (toán đại số lớp 9) cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác biên soạn giáo án.


Xem giáo án online
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA §1. CĂN BẬC HAI I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: – HS nắm định nghĩa, kí hiệu và căn bậc hai số học. – So sánh các căn bậc hai số học 2. Kĩ năng: – Phân biệt giữa khái niệm căn bậc hai và căn bậc hai số học; vận dụng kiến thức trên để giải các bt có liên quan 3. Thái độ: – HS có ý thức chủ động, tích cực, tự giác, trung thực, cẩn thận trong học tập. II. CHUẨN BỊ. – GV: Giáo án, SGK. – HS: Vở ghi, SGK, thước thẳng. III. TIẾN TRÌNH . HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GV: – Nêu nội dung, mục tiêu chương I. HOẠT ĐỘNG 2: CĂN BẬC HAI SỐ HỌC GV: – Giới thiệu định nghĩa từ sgk: Nêu định nghĩa bằng cách viết 2 chiều -Yêu cầu hs làm ?2 Sau khi đọc lời giải câu a -Yêu cầu hs làm ?3 -GV giới thiệu bt trắc nghiệm trên bảng phụ: Tìm câu đúng câu sai trong các câu sau a) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 b) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 c) d)Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và –0,6 e) -Định nghĩa: (sgk trang 4) -Phép toán tìm căn bậc hai số học cua một số a 0 là phép khai phương -Khai phương bằng máy tính * =8 vì 8>0 và 82=64 =1,1 vì 1,1>0 và 1,12=1,21 HOẠT ĐÔNG 3: SO SÁNH CÁC CĂN BẬC HAI SỐ HỌC GV: – So sánh các căn bậc hai số học? -Cho a,b>0 nếu a0 nếu < thì a