Giáo án đại số 10 chương 2 bài Hàm số bậc hai

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn đọc giáo án đại số 10 chương 2 bài Hàm số bậc hai. Mời các bạn tham khảo.


Xem giáo án online

HÀM SỐ BẬC HAI. (2 tiết) I. Mục tiêu của bài (chủ đề) 1. Kiến thức: – Học sinh nắm được định nghĩa hàm số bậc hai và biết mối liên hệ giữa hàm số y = ax2 (a ) đã học và hàm số bậc hai y = ax2 +bx + c (a ). – Biết được các yếu tố cơ bản của đồ thị hàm số bậc hai: toạ độ đỉnh, trục đối xứng, hướng bề lõm. – Học sinh vẽ thành thạo đồ thị các hàm số đã học . Nắm được các bước để vẽ được đồ thị của hàm số bậc hai. – Học sinh hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai. 2. Kỹ năng: – Biết cách xác định tốt bề lõm, đỉnh, trục đối xứng của đồ thị hàm số. – Biết tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước. Tìm phương trình đường thẳng khi biết hai điểm mà nó đi qua. – Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; vẽ được đồ thị của hàm số. Từ đồ thị xác định được sự biến thiên, toạ độ đỉnh, trục đối xứng của đồ thị. – Biết cách xét tính tương giao của hai đồ thị, lập ptrình của parabol thỏa tính chất cho trước. – Từ đồ thị (P) suy ra đồ thị của hsố chứa dấu giá trị tuyệt đối… – Tìm max,min của biểu thức đơn giản dựa vào bảng biến thiên… 3.Thái độ: – Tích cực hoạt động, trả lời tốt câu hỏi. – Biết qui lạ về quen. – Hoạt động theo nhóm tốt. – Giáo dục cho học sinh tính cần cù,chịu khó trong suy nghĩ. – Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận ,chính xác,yêu thích môn học. 4. Định hướng phát triển năng lực: + Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra sai sót và cách khắc phục sai sót. + Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập + Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập và trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân cụ thể cho từng thành viên của nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhjiệm vụ được giao. + Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức, trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp. + Năng lực hợp tác: xác định được nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân, đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chuyên đề. + Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ toán học. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên: – Bảng phụ, máy tính, máy đa năng, thước vuông góc, compa,phiếu học tập, giao nhiệm vụ về nhà cho HS nghiên cứu trước chủ đề… – Kế hoạch dạy học. 2. Học sinh: – Bảng nhóm,hợp tác nhóm,chuẩn bị bài trức ở nhà,chuẩn bị báo cáo,SGK,… III. Chuỗi các hoạt động học