Giáo án đại số 10 chương 3 bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Mời các bạn tham khảo Giáo án đại số 10 chương 3 bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Bạn tải file định dạng file word link bên dưới.


Xem giáo án online

TÊN BÀI (CHỦ ĐỀ): PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN (Tiết 25 + 26) I. Mục tiêu của bài (chủ đề): 1. Kiến thức: – Nắm đư¬ợc định nghĩa ph¬ương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. – Hiểu được khái niệm nghiệm của phư¬ơng trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ phương trình. – Nắm được biểu diễn hình học tập nghiệm của ph¬ương trình bậc nhất hai ẩn, cách giải hệ hai pt bậc nhất hai ẩn (pp cộng và pp thế). – Nắm được định nghĩa phương trình bậc nhất ba ẩn và hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn. – Nắm được phương pháp giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn. 2. Kỹ năng: – Giải được các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn. – Rèn kỹ năng tính toán và giải các bài toán bằng cách lập phư¬ơng trình, hệ phương trình. – Dùng máy tính cầm tay giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn. 3. Thái độ: – Rèn luyện tư duy logic, tính cẩn thận, chính xác. – Thái độ nghiêm túc, tích cực, chủ động trong học tập. 4. Định hướng phát triển năng lực: – Rèn luyện tư duy linh hoạt, sáng tạo thông qua việc biến đổi hệ phương trình. – Năng lực tư duy và lập luận toán học. – Năng lực mô hình hóa toán học. – Năng lực giải quyết vấn đề toán học. – Năng lực giao tiếp toán học. – Biết được mối liên quan giữa toán học và thực tiễn. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Giáo viên: Giáo án. Sgk. Đồ dùng dạy học, máy chiếu, bảng phụ. 2. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. III. Chuỗi các hoạt động học: TIẾT 25: 1. GIỚI THIỆU (HOẠT ĐỘNG TIẾP CẬN BÀI HỌC) (5’) Bài toán: “Vừa gà vừa chó Ba mươi sáu con Bó lại cho tròn Một trăm chân chẵn” Hỏi có mấy gà, mấy chó? Gọi số con gà là x, số con chó là y (với x, y nguyên và 0 < x, y < 36). H1: Biểu diễn mối quan hệ giữa x và y? TL: x + y = 36; 2x + 4y = 100. => phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. H2: Bằng cách nào có thể tìm được số gà và số chó ?(giải HPT bậc nhất 2 ẩn bằng pp thế hoặc cộng đại số đã biết ở lớp 9) TL: Có 22 con gà, 14 con chó. 2. NỘI DUNG BÀI HỌC (HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC) 2.1 Đơn vị kiến thức 1 (20’): Ôn tập về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. a) Tiếp cận (khởi động): (Phần 1) b) Hình thành, củng cố: HĐ1: Nhắc lại kiến thức về phương trình bậc nhất hai ẩn: Nội dung ghi bảng hoặc trình chiếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS I. Ôn tập phương trình và hệ 2 phương trình bậc nhất hai ẩn: 1, Phương trình bậc nhất hai ẩn: * Ph¬ương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax+by=c, với a, b, c là các hệ số và a, b không đồng thời bằng 0. * Chú ý: – Khi a = b = 0: + : pt (1) vô nghiệm + c =0: mọi cặp số đều là nghiệm… – Khi b = 0: => Tổng quát: SGK – H? Nhắc lại dạng của phương trình bậc nhất hai ẩn? – H? Hãy nhận xét nghiệm của phương trình khi a = b = 0? * Khi : (2) Khi đó: là 1 nghiệm của pt(1) M thuộc đường thẳng (2). => Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình. – Hs nhắc lại – Hs nhận xét – Nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b HĐ2: Củng cố kiến thức về phương trình bậc nhất hai ẩn: