Khắc phục máy tính lỗi Hhctrl.Ocx

 Bỗng dưng vào một ngày đẹp trời , bạn chạy một chương trình quen thuộc như mọi ngày nhưng hôm nay nó lại báo lỗi không tìm thấy file “hhctrl.ocx“. Mọi nỗ lực như: xóa và cài đặt lại chương trình điều thất bại, lỗi vẫn còn và chương trình cũng không thể khởi động được. Vậy chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào.

Sở dĩ không chạy được chương trình là do hệ thống không thể tìm thấy file “hhctrl.ocx” để liên kết. Giải quyết vấn đề này ta có thể làm như sau:

  • Download file hhctrl.ocx về máy
  • Giải nén và copy nó paste vào thư mục “C:\Windows\System32”
  • Vào “Run”, paste đoạn mã “RegSvr32 /s %systemroot%\system32\hhctrl.ocx” và enter.
  • Restart lại máy, vấn đề đã được giải quyết, mình đã làm và thành công!