Bộ đề thi môn hóa học lớp 9 có đáp án Học kì 2

Chào các bạn, giaoan.link xin chia sẻ bộ đề thi môn hóa học lớp 9 học kì 2 có đáp án để các bạn tham khảo. Bạn có thể xem online hoặc tải file tại link bên dưới.


XEM BỘ ĐỀ ONLINE

ĐỀ 1 ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Môn Hóa Học Lớp 9 Thời gian: 45 phút Câu 1: (3,0 điểm) Viết phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có): a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) → b) C2H4 + H2O → c) CaC2 + H2O → d) C2H5OH + Na → e) CH3COOH + NaOH → g) (RCOO)3C3H5 + NaOH → Câu 2: (3,0 điểm) a) Viết công thức cấu tạo của C2H2 và C2H6. b) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai khí: metan (CH4) và etilen (C2H4). Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. c) Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong 2 thí nghiệm sau: – Thí nghiệm 1: Đun nóng hỗn hợp benzen và brom (xúc tác bột sắt). – Thí nghiệm 2: Cho vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng nước, lắc nhẹ, sau đó để yên. Câu 3: (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H6. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 30 gam kết tủa. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong X. Câu 4: (2,0 điểm) a) Trên nhãn một chai cồn y tế có ghi: Cồn 70o. Nêu ý nghĩa của con số trên và tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml cồn 70o. b) Đun sôi hỗn hợp gồm 9,2 gam rượu etylic và 6,0 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) một thời gian thu được 5,28 gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng giữa rượu và axit.