Đồng hồ bấm giờ cho lớp học bằng powerpoint

Đem đến cho lớp học một cách để xem thời gian còn lại cho bài kiểm tra và hoạt động lớp học. Sau đây là một thiết kế đồng hồ bấm giờ (đồng hồ kim), mời các bạn xem video tham khảo và tải file pptx ở link bên dưới nhé.


Xem mẫu online

tham khảo: templates office