Giáo án hình học lớp 6 phương pháp mới

Giaoan.link chia sẻ cùng quý thầy cô giáo án hình học lớp 6 phương pháp mới – học kì 1. Bạn có thể xem online và tải file word link bên dưới.


Xem giáo án online


Tuần 1 Tiết 1. Bài 1: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG I Mục tiêu: + Kiến thức Nhận biết được:điểm, đường thẳng; điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; đường thẳng đi qua hai điểm. + Kĩ năng: Biết vẽ điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng. +Thái độ: Trung thực, hợp tác,tích cực, II.Chuẩn bị: GV:Thước thẳng, bảng phụ HS: chuẩn bị vở ghi và SGK, xem trước bài ở nhà III Các hoạt động trên lớp 1. Ổn định tổ chức 2. Nội dung HĐ của GV HĐ của HS NỘI DUNG A. Hoạt động khởi động Cho học sinh hoạt động nhóm thực hiện quan sát và nhận xét hình 1 – Gv lấy thêm ví dụ về hình ảnh của điểm cho một số nhóm – Hình thành kiến thức – Nhóm trưởng yêu cầu 1 bạn đọc phần 1a, các bạn còn lại quan sát, thảo luận phát hiện hình ảnh của điểm – Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm lấy ví dụ về hình ảnh của điểm B Hoạt động hình thành khiến thức Gv yêu cầu học sinh đọc nội dung kiến thức phần 1b, và quan sát hình 2. -Nếu nhóm trưởng không thể đặt câu hỏi gv có thể hỏi và gợi ý cho hs, lấy vd và yêu cầu cá nhân các nhóm thực hiện lại vd khác, nhóm trưởng kiểm tra kết quả. -Gv yêu cầu các nhóm thực hiện phần 1c, theo dõi hoạt động của các nhóm và sửa sai nếu có. Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm đọc và làm theo yêu cầu phần 2a, vào vở. – Gv yêu cầu học sinh đọc nội dung kiến thức phần 2.b, và quan sát hình 4. -Gv yêu cầu các nhóm thực hiện phần 2c, theo dõi hoạt động của các nhóm và sửa sai nếu có. – Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm đọc và làm theo yêu cầu phần 3 vào vở, kiểm tra kết quả hs – Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm đọc. – Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm trả lời câu hỏi:’’ thế nào là 2 điểm trùng nhau” – Nhóm trưởng yêu cầu các bạn thực hiện theo yêu cầu phần 1c, sau đó kiểm tra chéo trong nhóm thống nhất kết quả. -Nhóm trưởng yêu cầu các bạn thực hiện phần 2.a, kiểm tra chéo, nhận xét, trao đổi thống nhất cách làm. – Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm đọc. – Nhóm trưởng yêu cầu các bạn thực hiện theo yêu cầu phần 2c, sau đó kiểm tra chéo trong nhóm thống nhất kết quả. -Nhóm trưởng yêu cầu các bạn thực hiện phần 3, sau đó kiểm tra chéo trong nhóm thống nhất kết quả, báo cáo gv 1 . Điểm : • M • B (Hình 1) – Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm . – Người ta dùng các chữ cái in hoa A , B , C . . . . để đặt tên cho điểm . – Bất cứ hình nào cũng là tập hợp của các điểm. Một điểm cũng là một hình . 2 . Đường thẳng : b a – Sợi chỉ căng thẳng , mép bàn , nét bút chì vạch theo thước thẳng trên trang giấy… cho ta hình ảnh của đường thẳng . – Người ta dùng các chữ cái thường a , b ,… m … để đặt tên cho đường thẳng . 3 . Điểm thuộc đường thẳng – Điểm không thuộc đường thẳng : A • • B d Trên hình vẽ ta nói – Điểm A thuộc đường thẳng d Ký hiệu : A  d Ta còn nói : Điểm A nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d đi qua điểm A hay đường thẳng d chứa điểm A . – Điểm B không thuộc đường thẳng d Ký hiệu : B  d Ta còn nói : Điểm B không nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d không đi qua điểm B hay đường thẳng d không chứa điểm B . ? • D •I • B • E • C a • A a, Điểm C thuộc đường thẳng a. b, Điểm E không thuộc đường thẳng a c, Vẽ B, D  a; A,I  a