Làm việc với 2 file excel trên 1 màn hình

Khi bạn làm việc với các file excel, việc mở cùng lúc 2 file để thực hiện công việc rất thường xảy ra. Việc mở và làm việc với 2 file excel trên 1 màn hình sẽ giúp chúng ta thực hiện các thao tác dễ dàng hơn. Sau đây là cách thực hiện.

học excel

Bước 1: bạn mở 2 file excel cần làm việc.

Bước 2: trên một file excel bất kì, bạn vào tab view–> “View Side by Side”.

Bước 3: tiếp theo bạn click “Arrange All”

Arrange

Bạn có thể chọn Vertical hoặc một tùy chọn khác và Ok thử xem nhé!

Chúc bạn thành công!