Cách tính nhanh phân số lớp 4 và lớp 5

Đây là 1 chuyên đề tính nhanh phân số ở lớp 4 và lớp 5. Chuyên đề được xây dựng gồm 6 dạng bài. Trong từng dạng có hướng dẫn cách làm và có ví dụ minh họa cụ thể, dễ hiểu. Từ đó giúp các em học sinh rèn luyện được cách tính nhanh ở các dạng bài tập phân số ở bài tập lớp 4 và bài tập lớp 5. Bạn có thể xem tài liệu này online hoặc tải file về máy để in ra.


Xem tài liệu online


CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ Dạng 1: Tổng nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu của phân số sau gấp mẫu số của phân số liền trước 2 lần. VD: + + + + Cách 1: Bước 1: đặt A = + + + + Bước 2: Ta thấy = 1 – = – = – Bước 3: Vậy A = + + + … + A = 1 – + … + A = 1 – A = Đáp số: Cách 2: Bước 1 đặt A = + + + +