Kho hình động đẹp

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn trang web cung cấp hình động đẹp. Trang web cung cấp rất nhiều chuyên mục, thể loại khác nhau: con vật, đồ dùng, hoa lá, xe cộ… Bạn sử dụng chức năng tìm kiếm để có những hình ảnh động phù hợp nhất ( tìm bằng tiếng anh)

Trang web: www.animatedimages.org