Giáo án môn thể dục lớp 8 cả năm

Mời bạn xem bộ giáo án thể dục lớp  cả năm (giáo dục thể chất). Bạn có thể xem bản online và tải file giáo án word ở link bên dưới.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ SỨC NHANH Ngày soạn:16/ 8/ 2018 Ngày dạy Tại lớp Sĩ số học sinh Vắng 8 22 1. Mục tiêu a. Kiến thức – Học sinh biết được khái niệm, phân loại sức nhanh. b. Kĩ năng – Học sinh phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh. c. Thái độ – Học sinh tự giác, tích cực học môn thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ. d. Năng lực cần hình thành. – Năng lực vận động tích cực. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a. Chuẩn bị của giáo viên b. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi. 3. Tiến trình dạy học NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP I. Phần mở đầu – Ổn định lớp – Phổ biến nội dung II. Phần cơ bản *Một số hiểu biết cần thiết – Định nghĩa:sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. – Sức nhanh biểu hiện ba hình thức cơ bản:Phản ứng nhanh,tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. + Phản ứng nhanh: ví dụ:khi nghe thấy tín hiệu dừng thì dừng lại ngay…. + Tần số động tác: ví dụ :số lần bước chạy trong 1s, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong10s,20s… + Động tác đơn nhanh; ví dụ:trong đáu võ,đấu kiếm…xuất đòn nhanh,.. * Ngoài ra trong chạy 100m hay chạy cự li ngắn còn liên quan đến: + Sức mạnh tốc độ.Ví dụ:đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát + Sức bền tốc độ.Ví dụ:khi gắng sức chạy 10- 20m cuối trước khi đến đích. III. Phần kết thúc – Nhận xét – Dặn dò 3 ph – GV kiểm tra sĩ số lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học – GV: theo em thế nào là sức nhanh ? – GV giảng giải – HS lấy ví dụ minh họa – GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học – GV nhắc nhở HS đi giầy cho buổi tập sau.