Đại số giải tích 11 chương 2-Tổ hợp và xác suất

Mời các bạn và các em học sinh tham khảo Giải bài tập trắc nghiệm môn Đại số giải tích 11 chương 2-Tổ hợp và xác suất. Các bạn có thể xem online và tải file word link bên dưới.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TOÁN Mã câu hỏi GT11_C2.4_3_TCV02 Nội dung kiến thức Tổ hợp và xác suất Thời gian 10/8/2018 Đơn vị kiến thức Tổ hợp và xác suất Trường THPT Trần Cao Vân Cấp độ 3 Tổ tr ởng Nguyễn Đình Mẫu NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn và các phương án Đáp án Câu 1(VDT). Biết tổng các hệ số trong khai triển bằng 1024. Tính số hạng chứa . A. B. C. D. C Lời giải chi tiết Tổng các hệ số là: Suy ra n=10 Số hạng tổng quát: Vậy số hạng chứa x12 là: 210×12 Giải thích cá phương án nhiễu + Phương án A: Nhầm 210 thành 110 + Phương án B: 20-2k=12. Giải được k=3 nên 120×12 + Phương án D: Lời dẫn và các phương án Câu 2.(VDC) Một người cần trồng 10 cây, trồng trong 3 ngày. Hỏi có bao nhiêu cách chia số cây cho mỗi ngày sao cho mỗi ngày phải trồng ít nhất 1 cây ? A.12. B. 24. C. 36. D. 48.