Giải bài tập trắc nghiệm đại số giải tích 11 chương 2 hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp

Giaoan.link mời các bạn tham khảo Giải bài tập trắc nghiệm đại số giải tích 11 chương 2 hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp. Các bạn có thể xem trước nội dung online và tải file word ở link bên dưới.


XEM BÀI TẬP ONLINE


NỘI DUNG CÂU HỎI Lời dẫn và các phương án Đáp án Lớp 11A1 có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra ban cán sự lớp gồm hai bạn: 1 nam và 1 nữ? A. 40 B. 780 C. 1560 D. 400 D Lời giải chi tiết Số học sinh nam trong lớp là: 40 – 20 = 20 (học sinh) Việc chọn ban cán sự được chia làm hai công đoạn: Chọn 1 bạn nam có 20 cách. Ứng với mỗi cách chọn 1 bạn nam có 20 cách chọn 1 bạn nữ. Vận dụng quy tắc nhân ta có số cách chọn ra ban cán sự gồm một bạn nam và 1 bạn nữ là: 20.20 = 400 (cách chọn) Giải thích các phương án nhiễu + Phương án A : Học sinh không nắm định nghĩa quy tắc nhân, chọn 1 học sinh nam từ 20 nam có 20 cách, chọn 1 học sinh nữ từ 20 nữ có 20 cách sau đó lấy 20+20 = 40 + Phương án B : Học sinh không hiểu đề, chọn 2 học sinh từ 40 học sinh là tổ hợp chập 2 của 40 nên có 780 cách chọn. + Phương án C : Học sinh không hiểu đề và không nắm định nghĩa tổ hợp chỉnh hợp nên chọn 2 học sinh từ 40 học sinh là tổ tổ hợp chập 2 của 40 nên có 1560 cách chọn.