Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 5 Tập nặn tạo dáng

Mời các bạn tham khảo Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 5 Tập nặn tạo dáng. Bạn có thể xem nội dung online (không thể hiện hiệu ứng), bạn tải file powerpoint ppt ở link bên dưới.

Một số bài giảng điện tử khác:


XEM BÀI GIẢNG POWERPOINT MĨ THUẬT 5 BÀI 5 ONLINE


• Cách 1 : Nặn từng bộ phận rồi ghép, dính lại. • Nặn các bộ phận chính của con vật ( thân, đầu). • Nặn các bộ phận khác ( chân, tai, đuôi..) • Ghép, dính các bộ phận. • Tạo dáng và sửa chữa hoàn chỉnh con vật • Cách 2 : Nặn con vật từ một thỏi đất, sau đó thêm các chi tiết cho sinh động.