Giáo án đại số lớp 7 phát triển năng lực – học kì 1

Mời các bạn tham khảo Giáo án đại số lớp 7 phát triển năng lực – học kì 1. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file giáo án word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC Tiết 01§1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG I. MỤC TIÊU Qua bài này giúp học sinh: 1. Kiến thức: – Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ – Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q. 2. Kỹ năng: – Nhận biết được số hữu tỉ và biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. 3. Thái độ: – Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên. – Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm. 4. Năng lực, phẩm chất: – Năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học, Năng lực ứng dụng kiến thức toán vào cuộc sống – Phẩm chất: Tự tin, tự lập.