Giáo án lịch sử lớp 11 phương pháp mới, cả năm

Mời các bạn tham khảo Giáo án lịch sử lớp 11 phương pháp mới, cả năm. Bạn có thể xem nội dung online và tải file giáo án định dạng word ở link cuối bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


Tiết 1. Ngày soạn: 27/8/2018 Phần một LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (tiếp theo) Chương I CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA –TINH (TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: – Sự xâm lược của chủ nghĩa thức dân phương Tây đối với các nước châu Á. Giải thích nguyên nhân. – Nhật Bản thế kỉ XIX: Nguyên nhân, nội dung nổi bật của Cải cách Minh Trị, ý nghĩa lịch sử. 1. Kĩ năng: – Nắm vững và biết giải thích khái niệm “cải cách”, biết sử dụng lược đồ để trình bày các sự kiện có liên quan đến bài học. 2. Thái độ: căm ghét chiến tranh, phẫn nộ những CSXL của CN đế quốc. 3. Năng lực hướng tới: Nhận thức rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa của những chính sách cải cách đối với sự phát triển của xã hội, giải thích được vì sao chủ nghĩa đế quốc thường gắn liền với chiến tranh. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Chuẩn bị của giáo viên: máy tính, Bài soạn, sgk, lược đồ các nước châu Á. Lược đồ đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 2. Chuẩn bị của học sinh: Học sinh: SGK, vở ghi. III. PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương tiện Máy chiếu, TV, máy tính, phương pháp thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm… IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC