Đề cương môn toán thi vào lớp 10

Mời các bạn  xem Đề cương môn toán thi vào lớp 10. Đề cương gồm 42 tiết, gồm rất nhiều kiến thức. Các bạn xem nội dung online và tải file ở link dưới bài viết


XEM ĐỀ CƯƠNG ONLINE


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO LỚP 10 (Tổng số 42 tiết) I. VÒNG 1: ( 18 TIẾT): NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN A.Đại số: I.Căn bậc hai: Khái niệm, hằng đẳng thức, ĐKXĐ, các phép biến đổi. (2 tiết ). II.Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình bậc nhất một ẩn: Dạng, phương pháp giải. (2 tiết). III.Hàm số bậc nhất, bậc hai: Đ/n, t/c, đồ thị, tương giao giữa các đồ thị. (2 tiết ). IV.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình. (2 tiết ). V.Phương trình bậc hai: Dạng, công thức nghiệm, Định lý Viet, ứng dụng. (2 tiết ). B.Hình học: I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. (2 tiết ). II. Chứng minh Bằng nhau – Song song; vuông góc – Đồng quy; thẳng hàng. (2 tiết ). III.Chứng minh hai tam giác đồng dạng . Hệ thức hình học. (2 tiết ). IV.Tứ giác nội tiếp: Khái niệm, tính chất, dấu hiệu. (2 tiết ). II. VÒNG 2: ( 12 TIẾT): NHỮNG CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU I. Cực trị đại số. (2 tiết ). II. Sự tương giao của các đường thẳng và parabol trên mặt phẳng toạ độ. (2 tiết ). III. Hệ thức Vi-et và ứng dụng. (2 tiết ). IV. Cực trị hình học. (2 tiết ) V. Phương trình vô tỉ. (2 tiết ). VI. Bất đẳng thức. (2 tiết ).