Giáo án bám sát toán lớp 10 cả năm

Giaoan.link mời các bạn tham khảo giáo án bám sát toán lớp 10 cả năm. Các bạn xem nội dung online, bạn tải file giáo án word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


Ngày soạn: 08/09/2018 Tiết dạy: 1 MỆNH ĐỀ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Khái niệm mệnh đề, phủ định của một mệnh đề. – Khái niệm mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương; điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ. – Kí hiệu phổ biến và kí hiệu tồn tại , phủ định các mệnh có chứa kí hiệu phổ biến và kí hiệu tồn tại . 2. Kĩ năng: – Biết một câu cho trước có là mệnh đề hay không. – Biết lấy ví dụ về mệnh đề, xét tính đúng sai của một mệnh đề, lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề. – Phát biểu mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương từ hai mệnh đề cho trước. Xác định tính đúng sai của mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương. – Lập mệnh đề đảo của một mệnh đề. – Phát biểu mệnh đề dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ. – Chứng minh định lí bằng phản chứng.