Giáo án vật lí lớp 9 phương pháp mới học kì 1

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn tập Giáo án vật lí lớp 9 phương pháp mới học kì 1. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file word ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


BÀI 1. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I . MỤC TIÊU 1. Kiến thức – Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn; – Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm; – Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.