Template powerpoint education Space

Sau đây là một thiết kế Template powerpoint education Space rất thích hợp trong soạn giảng. Tông màu đen như tấm bản học sinh, cùng những hình ảnh minh họa nhẹ nhàng. Bạn dễ dàng trong việc chọn màu chữ cho nội dung. Bạn xem online và tải file pptx ở link bên dưới bài viết.


XEM GIÁO TEMPLATE ONLINE