Ace Utilities trình quét rác tăng tốc máy tính

Các bạn biết đó, khi máy tính của bạn hoạt động lâu thì các file tạm sẽ tăng dần lên. Khi bạn cài đặt phần mềm, dỡ bỏ phần mềm thì các file Registry sẽ còn lại trong hệ thống của mình vẫn còn tồn tại. Các file trùng lặp trong hệ thống cũng sẽ làm hệ thống không gọn gàng. Tất cả các yếu tố đó làm cho máy tính ngày càng chậm dần lên. Nếu các bạn biết cách có thể xóa những file  đó bằng tay. Nếu không, bạn có thể thực hiện qua phần mềm Ace Utilities trình quét rác tăng tốc máy tính.

1- Cài đặt phần mềm ACE

ACE chuong trinh quet rac

Các bạn tải gói phần mềm tại đây ver 6.2.0

Khi các bạn tải về giải nén gồm 2 file. Một file cài và 1 file có name và key để active.

2- Cách quét

Có rất nhiều mục thực thi trên ACE, nhưng đối với chúng ta sử dụng các mục: Remove Junk File, Clean System Registry, Erase Your History và Fix invalid shortcut là đủ nhé các bạn.