Học Online Môn Vật lí 12 chuyên đề Tán sắc ánh sáng – Giao thoa ánh sáng

Trong điều kiện nghỉ học để phòng dịch covid-19. Các bạn học sinh chọn cách học online là thực tế. Sau đây mời các bạn Học online môn vật lí 12 chuyên đề Tán sắc ánh sáng – giao thoa ánh sáng do thầy Lê Công Nhã trường chuyên Phan Ngọc Hiển giảng dạy.