Hướng dẫn sử dụng phần mềm VNEDU

Giaoan.link chia sẻ Hướng dẫn sử dụng phần mềm VNEDU

1. Đăng nhập hệ thống VNEDU

VNEDU là ứng dụng dạng WebDesktop, các máy trạm chỉ cần vào trình duyệt Web là có thể sử dụng hệ thống này. Để bắt đầu sử dụng hệ thống, từ thanh địa chỉ của trình duyệt, Quý thầy cô gõ đường dẫn: http://www.vnedu.vn (Khuyến nghị nên sử dụng trình duyệt Chrome để chạy hệ thống) chọn Menu Nhập điểm và xem điểm các kỳ thi


XEM HƯỚNG DẪN ONLINE