Powerpoint Tự nhiên xã hội lớp 1 Bài 5 Ôn tập chủ đề gia đình

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Powerpoint Tự nhiên xã hội lớp 1 Bài 5 Ôn tập chủ đề gia đình. Đây là bài cuối cùng trong chủ đề gia đình của môn Tự nhiên xã hội lớp 1 theo sgk mới – cùng học để phát triển năng lực. Các bạn xem nội dung bài giảng pptx online và tải file gốc powerpoint ở link cuối bài viết để có thể chỉnh sửa theo ý thích.


XEM BÀI GIẢNG PPT TNXH 1 ONLINE