Bộ chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở bậc tiểu học Excel

Giaoan.link chia sẻ đến Quý thầy cô File excel Bộ chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học. File tài liệu này chỉ có lớp 1 có sự điều chỉnh, thầy cô có thể tự sửa lại. File được trình bày trên các sheet và được hướng dẫn cụ thể. Thầy cô khi thay đổi thời gian các tuần trên sheet Toán, các sheet còn lại tự động cập nhật theo. File tài liệu này rất hữu ích, thầy cô có thể xem thử online và tải file excel ở link cuối bài viết.


XEM KT-KN TIỂU HỌC ONLINE