Bài giảng PowerPoint Lịch sử lớp 7 Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng PowerPoint Lịch sử lớp 7 Bài 20 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527). Các bạn có thể xem nội dung bài giảng online (Tuy nhiên xem online sẽ bị lệch và không thể hiện được hiệu ứng). Thầy cô nên tải file PowerPoint hoàn chỉnh bên dưới bài viết để có thể xem và chỉnh sửa tốt nhất.


XEM BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 7 TIẾT 41 BÀI 20 ONLINE