Hướng dẫn cài đặt phần mềm LOGO Rùa Tin học Lớp 4 và lớp 5

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Video Hướng dẫn cài đặt phần mềm LOGO Rùa Tin học Lớp 4 và lớp 5. Phụ huynh có thể xem tham khảo, tải phần mềm và cài đặt phần mềm Logo rùa của Tin học lớp 4 và lớp 5.