Hướng dẫn sử dụng Google Meet học Online

Google Meet là một dịch vụ tiện ích của Google giúp chúng ta tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội họp, học tập trực tuyến. Google meet cho chúng ta sử dụng dịch vụ miễn phí với các tinh năng đủ để bạn triển khai các buổi học online. Sau đây giaoan.link chia sẽ bài Hướng dẫn sử dụng Google Meet học Online. Mời các bạn tham khảo.


XEM CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE MEET ONLINE