Xem tập huấn Sách giáo khoa lớp 2 mới

Năm học 2021-2022 sẽ thực hiện bộ sách giáo khoa lớp 2 mới. Sau đây giaoan.link chia sẻ đến quý thầy cô cách đi vào website để xem nội dung thực hiện. Hiện có 2 bộ sách: SGK lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống; SGK lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Bước 1:  Quý thầy cô vào đường dẫn Tập huấn SGK lớp 2

Bước 2: Chọn bộ sách thầy cô muốn xem

  • Ở đây có 2 bộ sách ơ 2 khung đỏ: Bộ sách Giáo khoa Lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sốngSGK lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bước 3: Chọn một sách giáo khoa một môn để xem, thông tin sẽ như sau

  • Ở đây các bạn sẽ xem được các tài liệu tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới, bài soạn giáo án mẫu lớp 2 mới, mẫu bài giảng PowerPoint mẫu.