Tài liệu tiếng việt CCNA – Quảng trị mạng CCNA

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Tài liệu tiếng việt CCNA – Quảng trị mạng CCNA. Sau đây là lời giới thiệu sơ lược. Bạn nên tải bản pdf ở link cuối bài viết.

Cun sách “Giáo trình htính CCNA 2” được bin son da trên chương trình đào to chuyên viên mng ca Cisco. Ln xut bn thnht đã được bn đọc nhit tình đón nhn. Đây là chương trình hc có tính thc tế cao. Trong bi cnh công nghphát trin liên tc nên giáo trình cn được cp nht để bám sát thc tin. Đó chính là lý do chúng tôi gii thiuđến bn cun giáo trình mi trong ln xut bn này. Giáo trình này tương g vi khc thhai trong chương trình đào to CCNA ca Cisco. Sách gm có 11 chương, các chủ đề được trình bày có hthng và cô đọng.

Ni dung chính ca tp hai là kho sát thành phn cu trúc và hot động ca router, đồng thi hướng dn người đọc cu hình cơ bn cho router. So vi phiên bn cũ, phiên bn mi có đề cp thêm hai phn mi là: Giao thc thông đip điu khin Internet (ICMP) và danh sách kim tra truy nhp (Access Control List). Bên cnh đó, các phn vcu trúc router, cu hình router và xlý sccho router cũng được bsung thêm nhiu chi tiết mi so vi phiên bn cũ.
Cu
n sách không chlà mt giáo trình hu ích cho các hc viên mng CCNA mà còn là tài liu bích cho các bn đọc mun trthành nhng nhà networking chuyên nghip.

TÀI LIỆU GỒM 11 CHƯƠNG, CỰC KÌ BỔ ÍCH TRONG HỌC QUẢNG TRỊ MẠNG MÁY TÍNH