Draw.io phần mềm vẽ sơ đồ mạnh mẽ chuyên nghiệp và miễn phí

Draw.io phần mềm vẽ sơ đồ mạnh mẽ chuyên nghiệp và miễn phí. Với Draw.io bạn có thể làm việc online và cài đặt chương trình offline. 

Sử dụng online, bạn truy cập địa chỉ: http://diagrams.net

Khi sử dụng offline, bạn tải trình cài đặt cũng tại địa chỉ trên. Chương trình online và offline đều có giao diện hoàn toàn giống nhau.

Với Draw.io bạn có thể vẽ sơ đồ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thư viện hình shape rất phong phú sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Kiến thức sử dụng máy tính:

Xem video giới thiệu và thực hiện trên Drawio