Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 2 Bài 2 Những con vật dưới đại dương Chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 2 Bài 2 Những con vật dưới đại dương Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể xem nội dung online bài giảng mĩ thuật 2 sách chân trời sáng tạo, chủ đề “Đại dương mênh mông”, bài 2 “những con vật dưới đại dương. Tuy nhiên, xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn. Bạn nên tải file powerpoint chuẩn ở link cuối bài viết.

Bài giảng powerpoint lớp 2 các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG POWERPOINT MĨ THUẬT 2 CTST BÀI 2 ONLINE