Bài giảng PowerPoint Vật lý 6 Bài 4 Sử dụng kính hiển vi quang học – Kết nối tri thức

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng PowerPoint Vật lý 6 Bài 4 Sử dụng kính hiển vi quang học – Kết nối tri thức. Các bạn có thể xem online nội dung của bài giảng pptx vật lý lớp 6, sách kết nối tri thức, bài 4  (xem online không thể hiện được hiệu ứng, định dạng chuẩn của file bài giảng). Bạn tải file bài giảng pptx ở link cuối bài viết xem và chỉnh sửa.

Xem bài giảng PowerPoint các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG PPTX KHTN VAT LÍ 6 BÀI 4 ONLINE