Bài giảng PowerPoint Mĩ thuật 2 Chủ đề 4 Bài 1 Rừng cây rậm rạp – CTST

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng PowerPoint Mĩ thuật 2 Chủ đề 4 Bài 1 Rừng cây rậm rạp – CTST. Các bạn có thể tham khảo trước nội dung online bài giảng mĩ thuật 2 chân trời sáng tạo chủ đề 4, bài 1 – rừng cây rậm rạp (tuy nhiên xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn file pptx). Các bạn nên tải file powerpoint hoàn chỉnh ở link cuối bài viết đề xem và chỉnh sửa.

Xem bài giảng powerpoint lớp 2 các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG ONLINE