Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 Chủ đề 4 Bài 4 sách Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Bài giảng Mĩ thuật Lớp 2 Chủ đề 4 Bài 4 sách Chân trời sáng tạo. Bạn có thể xem online nội dụng mĩ thuật lớp 2 chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới; Bài 4: Chú hổ trong rừng của bộ sách CTST. Tuy nhiên xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn. Bạn nên tải file PowerPoint chuẩn ở link cuối bài viết để xem và chỉnh sửa theo ý thích cá nhân.

Bài giảng pptx lớp 2 khác:


XEM BÀI GIẢNG ONLINE