Bài giảng Powerpoint Giáo dục công dân 6 bài 7 sách Cánh diều

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng Powerpoint Giáo dục công dân 6 bài 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người, sách Cánh diều. Các bạn có thể xem online nội dung bài giảng GDCD lớp 6 bài 7. Tuy nhiên, xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn. Bạn nên tải file pptx ở link cuối bài viết.

Bài giảng powerpoint lớp 6 khác:


XEM BÀI GIẢNG POWERPOINT GDCD LỚP 6 BÀI 17 ONLINE