Bài giảng Powerpoint Lịch sử lớp 6 bài 16 sách Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Bài giảng Powerpoint Lịch sử lớp 6 bài 16 sách Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể xem online nội dung bài giảng lịch sử 6 bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì bắc thuộc. Tuy nhiên khi xem online không thể hiện hiệu ứng và các định dạng chuẩn. Bạn nên tải file PPTX chuẩn ở link cuối bài viết để xem và chỉnh sửa.

Bài giảng powerpoint lớp 6 các môn khác:


XEM BÀI GIẢNG POWERPOINT ONLINE