Cẩn thận Bạn tải Unikey ở đâu để đảm bảo an toàn

Nếu bạn biết sử dụng máy tính và bạn biết gõ Tiếng Việt thì mình đảm bảo đến 80% là bạn đang sử dụng chương trình gõ Tiếng Việt UNIKEY.

Hiện tại, bản Unikey được chia sẻ rộng rải trên mạng internet. Nếu bạn gõ tìm kiếm “tải unikey” sẽ có trên 555.000 kết quả. Do đó, đây là phần mềm dễ bị kẽ xấu lợi dụng để cấy mã độc vào để bạn cài đặt và dính virút máy tính.

Vậy, tải chương trình gõ tiếng việt ở đâu là an toàn nhất?

Không đâu an toàn bằng tại nơi tác giả của unikey sáng lập. PHẠM KIM LONG tác giả của Unikey chỉ có một trang web duy nhất để cung cấp phần mềm Unikey miễn phí và các bản cập nhật liên tục.

Bạn truy cập trang web của tác giải tại: https://www.unikey.org/ để tải an toàn nhất nhé!