Tin học 5 Logo Rùa | Vẽ bông tuyết 8 cánh, bông tuyết 12 cánh

Giaoan.link chia sẻ đến các em bài hướng dẫn Tin học 5 Logo Rùa – Vẽ bông tuyết 8 cánh, bông tuyết 12 cánh. Trong bài thực hành này, chúng ta sử dụng các lệnh trên logo rùa sau:

>> Xem thêm bài tập tin học lớp 5 tại đây

  • Lệnh FD : đi thẳng
  • Lệnh BK: đi ngược lại
  • Lệnh RT: quay phải
  • Lệnh Repeat: lặp lại

Các bạn xem video dưới đây để xem cách thực hiện