Tập viết chữ cái e ê g h i k l

Tiếp theo tập viết chữ tiếng việt, trong bài bài sẽ chia sẻ video Tập viết chữ cái e ê g h i k l. Các bạn có thể xem và tải video về phục vụ trong việc soạn giáo án trình chiếu powerpoint. Một số bài viết khác giúp các bạn tham khảo thêm trong việc chèn video vào powerpoint.

Video hướng dẫn viết các chữ cái tiếng việt e, ê, g, h, i, k, l