Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 1

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 1, bài 1: ôn tập các số đến 1000; bài 2: Ôn phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000; bài 3: tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ. Bạn có thể xem online nội dung giáo án toán lớp 3 tuần 1 sách KNTT và tải file giáo án word ở link cuối bài viết.

Giáo án lớp 3:


XEM GIÁO ÁN ONLINE