Bài giảng Powerpoint GDCD Lớp 7 Bài 11: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội, sách Cánh Diều

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Bài giảng Powerpoint GDCD Lớp 7 Bài 11: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội, sách Cánh Diều. Các bạn có thể xem qua nội dung bài giảng pptx môn Giáo dục công dân 7 bài 11 (tuy nhiên, xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn). Bạn tải file bài giảng pptx chuẩn ở link cuối bài viết.

Xem Bài giảng powerpoint GDCD – CD lớp 7:


XEM BÀI GIẢNG PPTX GDCD LỚP 7 BÀI 11 CÁNH DIỀU ONLINE