Ngữ pháp tiếng anh Chuyên đề 4 – Sự Phối Hợp Thì – The Sequence Of Tenses

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn tài liệu Ngữ pháp tiếng anh Chuyên đề 4 – Sự Phối Hợp Thì – The Sequence Of Tenses. Đây là chuyên đề thứ 4 trong tập gồm 25 chuyên đề ngữ pháp. Giaoan.link sẽ chia sẻ đến các bạn. Bạn xem nội dung ngữ pháp tiếng anh 12 theo chuyên đề online và tải file word ở link cuối bài viết.

Nội dung tài liệu gồm: Các quy tắc sử dụng: When, By+Time, At + giờ/at this time, Since, Until/as soon as, By the time, WILL + V (nguyên dạng) – BE GOING TO + V (nguyên dạng), so sánh hơn, so sánh nhất… . Có bài tập thực hành và hướng dẫn giải rõ ràng. Một tài liệu rất bổ ích cho các em học tiếng Anh.

Xem Các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh:


XEM NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ 4 ONLINE